ul. Wilcza 31/6 00-544 Warszawa

PRAWO W CZASIE ZARAZY

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami wpływającymi do Kancelarii informujemy, że nasz zespół podejmuje się również wsparcia prawnego w zakresie problemów związanych z wprowadzeniem stanu epidemii.

Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, w tym również sprawach z zakresu prawa pracy czy prawa gospodarczego. Badamy czy zawarte przez Państwa umowy umożliwiają dokonanie określonych czynności – np. czy możliwe jest rozwiązanie umowy przed terminem, czy możliwe jest odwołanie wycieczki lub uzyskanie zwrotu pieniędzy za usługę, która nie zostanie wykorzystana.

Jeśli w związku z zaistniałą sytuacją czują się Państwo pokrzywdzeni przez swojego pracodawcę, pracownika czy kontrahenta – proszę skontaktować się z nami w celu omówienia sprawy. Proszę jednak pamiętać, że w wielu przypadkach niezbędne jest dokonanie odpowiedniej czynności w terminie (np. 7 lub 14 dni od rozwiązania umowy lub wystąpienia innego zdarzenia).

Przekazanie sprawy do analizy powinno nastąpić jak najszybciej. Pozwala to skutecznie chronić Państwa interesy.

Kancelaria umożliwia nawiązanie współpracy zdalnej za pośrednictwem:

telefonu: +48 502 730 913

poczty elektronicznej: kancelaria@pochopien-mikolajczyk.com

Wstępna analiza sprawy i wycena jest bezpłatna. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii zależy od konkretnej sprawy.

W związku z zaistniałą sytuacją przewidujemy możliwość rozłożenia płatności na korzystne raty.

Obecnie na rzecz naszych dotychczasowych klientów podejmujemy między innymi poniższe działania:

  • wezwania do zapłaty i inne czynności windykacyjne w przypadku zalegania z zapłatą lub zwrotem pieniędzy (np. zaległe wynagrodzenie, nieopłacona faktura, zwrot zadatku czy zaliczki i inne),
  • sporządzanie i wnoszenie odwołań do sądu pracy w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy (np. zwolnienie dyscyplinarne, gdy faktycznie nie było ku temu podstaw, bezprawne skrócenie okresu wypowiedzenia, błędna przyczyna rozwiązania umowy, naruszenie okresu wypowiedzenia, brak wynagrodzenia/postojowego w pełnej wysokości lub brak zapłaty w terminie i inne),
  • analiza sytuacji prawnej pracowników i pracodawców, zwłaszcza w zakresie możliwości skierowania pracownika na urlop bezpłatny, urlop wypoczynkowy lub redukcja etatu,
  • sporządzanie pozwów o zapłatę np. w przypadku, gdy zleceniodawca nie uiścił wynagrodzenia lub naruszył zasady rozwiązywania umowy-zlecenia m. in. poprzez rozwiązanie jej bez okresu wypowiedzenia,
  • sporządzanie odpowiednich pism w celu odzyskania środków od organizatorów turystyki – możliwość rozwiązania umowy czy odwołania wycieczki, zwrot pieniędzy w szczególności zadatku, zaliczki i innego rodzaju przedpłaty,
  • analiza różnego rodzaju umów pod kątem możliwości ich rozwiązania lub ograniczenia kosztów, jakie z nich wynikają – w szczególności: najem, leasing, umowy o świadczenie usług, umowy o remont, umowy zawarte z takimi miejscami jak siłownie, baseny, szkoły prywatne, szkoły językowe, umowy o catering czy wynajęcie sali na wesele/chrzciny lub komunię świętą i wiele innych,
  • odpowiednie działania przeciwko dłużnikom alimentacyjnym, którzy w związku z zaistniała sytuacją przestali płacić alimenty lub opłacają je w niższej wysokości, niż przewidziana wyrokiem sądowym,
  • odpowiednie działania w celu ochrony wykonywania kontaktów z dzieckiem w stanie epidemii,
  • upadłość konsumencka – analiza sprawy, sporządzenie wniosku oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym.

~Adwokat Monika Pochopień-Mikołajczyk