ul. Wilcza 31/6 00-544 Warszawa

Zakres usług

„Bezprawie panuje wtedy, gdy prawa są złe albo gdy się ich nie słucha, albo gdy ich w ogóle nie ma.”
Platon

Kancelaria oferuje pełen zakres usług obejmujący zarówno udzielanie porad prawnych, przygotowywanie pism procesowych, umów, opinii prawnych jak i reprezentowanie przed sądami, policją, prokuraturą oraz organami administracyjnymi.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm, stowarzyszeń, fundacji oraz innych organizacji. Zespół Kancelarii obejmuje specjalistów z różnych dziedziny prawa co zapewnia profesjonalizm podejmowanych działań.

Szerokie doświadczenie zdobyte dzięki długoletniej praktyce pozwala, z pasją i zaangażowaniem podejmować się prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych spraw.

Prawo Cywilne

Prowadzimy wszystkie rodzaje spraw cywilnych w szczególności sprawy: o rozwód, separację, alimenty, władze rodzicielska, kontakty z dzieckiem, ubezwłasnowolnienie, eksmisję, przywrócenie posiadania. Zapewniamy reprezentację w sprawach o zapłatę, o podział majątku. Prowadzimy sprawy spadkowe w tym sprawy o zgodę sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego oraz o zachowek.

 

Prawo Karne

Posiadamy doświadczenie we wszystkiego rodzaju sprawach karnych zarówno w roli oskarżyciela jak i obrońcy oskarżonego. Zapewniamy skuteczną reprezentację na każdym etapie postępowania. Pomagamy w sprawach o wykroczenia. Prowadzimy negocjacje z poszkodowanym i organami ścigania. Zapewniamy reprezentację w sprawach o odszkodowania za niesłuszne skazanie. Świadczymy pomoc w zakresie postępowania o przerwę w odbywaniu kary, odroczenie i zawieszenie jej wykonania oraz o skrócenie okresu stosowania zakazu prowadzania pojazdów.

 

Prawo Pracy

Oferujemy pomoc prawną m.in. o mobbing, sprostowanie świadectwa pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wszelkiego rodzaju sprawy związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę. Zakresem naszych usług objęte są równiez postępowania o wypadki przy pracy oraz odwołania od decyzji ZUS.

 

Inne

Pomoc prawna jaką oferujemy swoim Klientom obejmuję nie tylko uzyskanie pozytywnego wyroku ale również prowadzenie postępowania egzekucyjnego, spraw o wyjawienie majątku oraz zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
Reprezentujemy naszych klientów również w innego rodzaju sprawach w tym w postępowaniu przed sądami arbitrażowymi oraz administracyjnymi.

Zakres usług

 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze w tym prawo spółek handlowych
 • prawo administracyjne
 • prawo rodzinne
 • prawo bankowe
 • prawo spadkowe
 • prawo kanoniczne
 • prawo karne
 • prawo wykroczeń
 • prawo spółdzielcze
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo medyczne
 • prawo budowlane
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo upadłościowe i naprawcze